21/B, Om Swati Manor, J.K. Sawant Marg

Mon - Sun 10.00 AM - 07.00 PM

+91-9820971345

Human Body (मानवी शरीर) Science in Marathi MPSC

मानवी शरीर

पेशी हा शरीराचा सर्वात लहान भाग आहे. मानवी शरीर लाखो पेशींनी बनलेले आहे. मनुष्याच्या पेशी मिळून एक उती, अनेक वेगवेगळ्या ऊती मिळून एक अवयव बनतो आणि काही अवयव मिळून एक विशिष्ट अवयव प्रणाली तयार करतात. श्वसन प्रणाली,सांगाडा प्रणाली, स्नायू प्रणाली, पचनसंस्था, रक्ताभिसरण प्रणाली आणि उत्सर्जन प्रणाली ह्या  आपल्या शरीरातील काही अवयव प्रणाली आहेत.


Science Human Body
Science Human Body

 

 

मानवी शरीर अनेक अवयवांनी बनलेले आहे जे विविध प्रकारचे कार्य करतात. त्यांच्या कार्यावरून व त्यांच्या स्थानावर आधारित,अवयवांचे दोन प्रकार पडतात : बाह्य आणि अंतर्गत अवयव. काही अवयव आपल्या डोळ्यांनी पाहता येतात. त्यांना बाह्य अवयव म्हणतात. डोळे, नाक, कान आणि त्वचा यासारखी आपली ज्ञानेंद्रिये ही बाह्य अवयवांची उदाहरणे आहेत.

जे अवयव आपल्या डोळ्यांनी पाहता येत नाहीत, कारण ते आपल्या शरीरात असतात, त्यांना अंतर्गत अवयव म्हणतात. यउदाहरण मेंदू, फुफ्फुसे, हृदय, पोट, यकृत इ. अंतर्भूत अवयव साधारणपणे मऊ आणि नाजूक असतात.

मेंदू, फुफ्फुसे आणि हृदय यासारखे काही अंतर्गत अवयव हाडांनी संरक्षित असतात.

 

 

 

 

 


मानवी शरीरातील अंतर्गत अवयव

काही महत्त्वाच्या अंतर्गत अवयवांचे स्थान आणि कार्य याबद्दल जाणून घेऊया.

Untitled design 2
Brain & Heart
  1. मेंदू: हा  डोक्याच्या आत स्थित आहे आणि कवटीने संरक्षित आहे.मेंदू हा आपल्याला विचार करण्यास मदत करतो.  हा शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांना संदेश पाठवते आणि त्यांना काय करावे हे सांगते.
  1. हृदय: ते छातीच्या पोकळीच्या डाव्या बाजूला असते. शरीराच्या विविध भागांना रक्त पोहोचविण्याचे कार्य हृदय करते.
  1. पोट आणि आतडे: आपण तोंडातून अन्न खातो. ते अन्न अन्नपाईपमधून जाते, नंतर पोटात पोहोचते. पोटातून, ते पुढे लहान आतड्यात आणि नंतर मोठ्या आतड्यात प्रवेश करते. आतडे आपल्या पोटाच्या आत असतात आणि आपल्या पाचन तंत्राचा एक भाग आहेत. हे अवयव अन्नाचे सोप्या पद्धतीने विभाजन करतात, असे अन्न तयार करतात जे आपले शरीर पचउ  शकते. या प्रक्रियेला पचन म्हणतात.

 

4. मूत्रपिंड: आपल्या ओटीपोटात बीनच्या आकाराचे दोन मूत्रपिंड असतात. ते रक्त फिल्टर करतात आणि त्यातून टाकाऊ पदार्थ काढून टाकतात. हे टाकाऊ पदार्थ नंतर लघवीच्या स्वरूपात शरीरातून काढून टाकले जातात.

5. यकृत: मानवी शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी आहे. हे शरीराच्या उजव्या बाजूला, पोटाच्या वरच्या भागात स्थित आहे. यात अनेक भूमिका आहेत,

परंतु तीन ममहत्वाच्या  भूमिका खालीलप्रमाणे आहेत:

i. यकृतात पित्त नावाचा महत्त्वाचा पाचक रस तयार होतो, व पचनास मदत करतो.

ii. आपले रक्त शुद्ध करण्यास मदत करते.

iii. ग्लायकोजेनच्या स्वरूपात ऊर्जा साठवते.

6. हाडे: आपल्या शरीराला आकार देतात.आपल्या शरीराचा सांगाडा 206 हाडे मिळून बनतो. हाडे मऊ अवयवांचे संरक्षण करतात. उदाहरणार्थ, कवटी मेंदूला संरक्षण देते आणि बरगडी संरक्षण करते.

काही अधिक जाणून घ्या 

जन्माच्या वेळी, बाळाचे शरीर सभोवतालचे बनलेले असते 300 हाडे. जसजसे आपण वाढतो तसतसे काही हाडे एकत्र होतात वर यामुळे प्रौढ व्यक्तीमध्ये 206 हाडे असतात.


मानवी शरीरातील श्वसन संस्था

श्वसन प्रणालीमध्ये अवयव आणि इतर भागांचा समूह असतो जो आपल्याला श्वास घेण्यास मदत करतो. नाक, विंडपाइप आणि फुफ्फुसांची जोडी हे आपल्या श्वसनसंस्थेचे अवयव आहेत. नाका मार्फत आपण श्वास आत घेतो आणि बाहेर सोडतो.

श्वास घेण्यास श्वासन म्हणतात. श्वास सोडणे याला उच्छवास म्हणतात. आपल्या नाकात लहान केस आणि श्लेष्मा (एक चिकट पदार्थ) असतो. नाकातील केस आपण श्वास घेत असलेली हवा फिल्टर करतात आणि त्यामुळे धूळ आणि जंतूंना आपल्या फुफ्फुसात जाण्यापासून रोखतात. 

नाकातून, हवा विंडपाइपमधून जाते आणि फुफ्फुसात प्रवेश करते.

फुफ्फुसे छातीच्या पोकळीच्या आत असतात. फुफ्फुसे श्वासोच्छवासाच्या प्रक्रियेत हवेतून ऑक्सिजन शोषला जातो आणि कार्बन डायऑक्साइड फुफ्फुसातून बाहेर टाकलेल्या हवेच्या रूपात काढून टाकला जातो. 


श्वासोच्छवास कसा होतो?

फुफ्फुसाच्या खाली डायफ्राम नावाची स्नायूंची घुमट-आकाराची शीट असते.

पायरी 1: जेव्हा छिद्रपटल (डायाफ्राम)आकुंचन पावतो आणि खाली सरकतो तेव्हा छातीच्या पोकळीचा आकार वाढतो. त्यामुळे बाहेरून येणारी हवा नाकातून फुफ्फुसात जाते. या प्रक्रियेला इनहेलेशन म्हणतात. त्यानंतर, ऑहवेतील क्सिजन ( फुफ्फुसातून रक्तात जातो आणि पुढे शरीराच्या सर्व भागांमध्ये वाहून जातो.

पायरी 2: शरीरात्यातून कार्बन डाय-ऑक्साइड बाहेर काढला जातो, अशा प्रकारे छातीच्या पोकळीचा आकार कमी होतो. तर, फुफ्फुसातून हवा (कार्बन डायऑक्साइड असलेली) नाकातून बाहेर जाते. या प्रक्रियेला उच्छवास म्हणतात.


इनहेलेशन आणि उच्छवास यातील फरक

(अ) इनहेलेशन (ब) श्वास सोडणे यातील फरक

इनहेलेशन उच्छवास
1) बाहेरून (ऑक्सिजन असलेली) हवा नाकातून फुफ्फुसात जाते. 1) फुफ्फुसातून (कार्बन डायऑक्साइड असलेली) हवा बाहेर जाते.
२) छातीच्या पोकळीचा आकार वाढतो. 2) छातीच्या पोकळीचा आकार कमी होतो.
3) छिद्रपटल (डायाफ्राम) आकुंचन पावतो आणि खाली सरकतो. 3) छिद्रपटल (डायाफ्राम) आराम करतो आणि वरच्या दिशेने ढकलतो.
इनहेलेशन आणि उच्छवास यातील फरक

👇 Share This Link
👉 Link : https://lakshyaiasacademy.com/human-body-science-in-marathi-mpsc/